18.12.2020

Uutisia mediassa - kansalaisten liikehdintää 

KESKISUOMALAINEN 18.12.2020

"Jyväskylän tuulipuistosta jätettiin runsaasti mielipiteitä. - "Päijänteen maisemaan 10 Eiffel-tornin korkuista" tuulivoimalaa"

YLE 31.7.2020 

"Jyväskylässä on virinnyt kansanliike vastustamaan suunnitteilla olevaa Salolan tuulivoimapuistoa."

 

KESKISUOMALAINEN 18.9.2020

"Monetkaan eivät ole tienneet tästä hankkeesta mitään, ennen kuin olemme käyneet kertomassa."

KESKISUOMALAINEN 8.10.2020

"Ympäristöministeri kehottaa huomioimaan luontoarvot tuulivoimapuistojen suunnittelussa"

24.8.2020

Hiljaisten alueiden merkitystä ei ymmärretä

tausta1.jpg

Tulisiko Keski-Suomessakin merkitä hiljaiset alueet kaavaan, alueita on enää hyvin vähän - kohta ei enää ollenkaan? Tähän ollaan päädytty ja asian tärkeys kansalaisille on huomattu myös muuallakin Suomessa. Ylen uutinen on hyvä ja silmiä avaava, se tuo uuden näkökulman maankäytön kaavoitukseen maakunnissa.

YLE: Tuulivoimaa kaavaillaan jo hiljaisillekin alueille - ihmetyttää ympäristöasiantuntijaa: "Hiljaisuutta hehkutetaan puheissa mutta se ei näy maankäytön suunnittelussa."
 

 
 

23.7.2020

Kutsu keskusteluun:
Kuntalaisen näkökulma - Tuulivoimahanke Jyväskylään

kutsukuva.jpg

Vespuolella- kansanliike jalkautuu Jyväskylän satamaan 1.8. klo 12-18 ja kutsuu kaupunkilaisia, kuntapäättäjiä ja aiheesta kiinnostuneita ihmisiä mukaan tuulivoimakeskusteluun: Mihin Suomessa tuulivoimaloita kannattaisi rakentaa? Millaisen perinnön jätämme jälkipolville tämän hankkeen osalta? Mitkä ovat tuulivoiman haitat ja hyödyt tämän päivän Suomessa?

 

Vespuolella-kansanliike on syntynyt, koska yhä kasvava joukko ihmisiä ymmärtää Jyväskylän Vespuolen olevan sijainniltaan täysin väärä tuulivoimaloille.

 

Salola Wind Park Oy projektiyhtiön suunnitelmassa on rakentaa pääosin yksityishenkilöiden omistamalle maalle 8–10 voimalaa, joiden roottorin halkaisija olisi 180m. Niiden korkeus olisi 290m roottorin lavat ulottuisivat jopa 400m Päijänteen yläpuolelle. Täten maisemavaikutukset ulottuisivat kymmenien kilometrien säteelle Päijännemaisemaan ja useiden kuntien alueelle. Jyväskylän kaupunki on aloittamassa alueen kaavoitusta yhteismenettelynä ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa.

 

Hankealueen läheisyyteen sijoittuu miltei puolet Jyväskylässä sijaitsevista Natura2000 alueista. Alue sijoittuu Leivonmäen kansallispuiston ja Vaarunvuorten luonnonsuojelualueen väliseen ekologiseen viherkäytävään. Alueella on lukuisia metsälailla suojeltavia kohteita (39 ha), joista suuri osa on pohjavesivaikutteisia herkkiä pienvesikohteita. Alue on keskellä kansallisesti arvokkaita lintualueita ja lintujen muuton johtolinjalla. Alueella liikkuu ja pesii useita suojeltavia lintulajeja.

 

Liike kerää tapahtumassa myös nimiä adressiin, jolla vastustetaan kaavoituksen aloittamista Päijännemaisemiin ja valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuurimaisemiin, keskelle Keski-Suomen yhtä merkittävimpää hiljaista aluetta.  

 

Tapahtumassa on huomioitu koronariski asianmukaisin toimin. Tapahtumalupanumero 2020-91

Lisätietoa:

Teija Koskinen, info@vastatuuleen.fi

Katri Ruth, info@vastatuuleen.fi