Julkisia asiakirjoja

Useimmat allaolevat asiakirjat ovat pdf-muotoisia tiedostoja, jotka voit ladata klikkaamalla dokumentin nimeä.

Hankevalmistelun viranomaispäätökset ja lausunnot

08.12.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, RAKENNUS -JA YMPÄRISTÖJAOS

Muistio, asia 64 s. 45 - 165

04.12.2020 | JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA

Muistio / lausunto, vastaanotettu kirjelmä

20.10.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAAVOITUS

Etäyhteydellä toteutettava yleisötilaisuus / infotilaisuus klo18 - 20

Osallistumisohjeet verkkotilaisuuteen löydät täältä

08.12.2020 muistio

08.12.2020 infotilaisuuden esityskalvot

08.12.2020 kysymykset ja vastauksia

9.10.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAAVOITUS

Kuulutus / Salolan tuulivoimaosayleiskaava vireille. Suunnitelma on nähtävillä 9.10.2020 - 27.11.2020 klo 15.00 asti.

Lausuntopyyntö Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta PDF tiedosto.

 

Lue lisää yleiskaavaprosessista ja siihen osallistumisesta

22.9.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Päätös -ja äänestyspöytäkirja    D/3228/10.02.02/2019

asia nro. 200 sivut 99 – 105

15.9.2020 | SITOWISE / SALOLA WIND PARK 

Salolan tuulivoimahankkeen yleisesittely

14.9.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAAVOITUS

Salolan tuulivoimaosayleiskaava Sisältää MRL 63 § mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVAL 16 § mukaisen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman

9.9.2020 | SITOWISE / SALOLA WIND PARK

Seurantaryhmän muistio etäyhteydellä käydystä kokouksesta  

3.9.2020 | KESKI-SUOMEN LIITTO

Tutustu aineistoon: Kuulutus, Maakuntakaava 2040, I-OAS liite ja tarpeet. Maakuntakaavassa tullaan nyt määrittelemään tuulivoimalle soveltuvat alueet ja Salolan kaavoitus on tällä hetkellä voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Kuulutus maakuntakaavasta on käynnissä, anna palautetta 30.10.2020 mennessä:  https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/

6.4.2020 | ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS KESKI-
SUOMI

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta/Salola Wind Park

18.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Vespuolen Salolan tuulivoima-puisto -hankkeesta

18.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Jyväskylän kaupungin rakennelautakunnan kokouspöytäkirja ja liitteet. Salola Wind Parkin käsittely kohdassa 39 

Huomioitavaa päätöksessä on yksimielinen päätös noudattaa Rakennus -ja ympäristöjaoston lausuntoa.

11.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

Lausunto Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hankkeesta

6.2.2020 | KESKI-SUOMEN LIITTO 

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta
Lausunnosta käy ilmi keskeiset maakuntakaavan asettamat reunaehdot.

6.2.2020 | JOUTSAN KUNTA

Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta

4.2.2020 | LUHANGAN KUNTA

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntöön

9.1.2020 | ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

Lausuntopyyntö Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hanke, Jyväskylä

Tämän lausuntopyynnön lopusta löydät liitteenä hankesuunnitelman, joka on päivätty 31.12.2019. Lisäksi näet Elyn lausuntopyynnöt.