Vastatuuleen.fi -sivusto on tietopaketti ja keskustelun herättäjä Jyväskylän Vespuolelle suunnitteilla olevasta tuuliteollisuusalueesta – kansalaisen näkökulmasta.

 

Salola Wind Park Oy projektiyhtiön suunnitelmana on rakentaa 8-10 maailman suurimpiin lukeutuvaa tuulivoimalaa, jotka ulottuisivat lähes 400 metriä Päijänteen yläpuolelle.  Voimalaitosten ympäristövaikutukset ulottuisivat kymmenien kilometrien säteelle.

 

Vespuolella-kansanliike on syntynyt, koska yhä kasvava joukko ihmisiä ymmärtää Jyväskylän Vespuolen olevan sijainniltaan täysin väärä paikka tuulivoimaloille.

AJANKOHTAISKATSAUS 27.9.2020
KATRI RUTH / PUTKILAHTI, JYVÄSKYLÄ

Vaadimme, että Jyväskylän kaupunki ei kaavoita Salola Wind Park -tuuliteollisuusaluetta Jyväskylän Vespuolelle. Vaadimme, ettei kyseiselle alueelle rakenneta tuulivoimaloita. Allekirjoituksesi on tärkeä, tutustu ja allekirjoita - se käy nopeasti, vahvistus toimii sähköpostilla. Ensimmäinen väliraportti on luovutettu Jyväskylän kaupunginjohtajalle. Adressien keruu jatkuu, kunnes hankevalmistelu lopetetaan.

VÄÄRÄ PAIKKA TUULIVOIMALLE

Katso tästä adressin ensimmäinen väliraportin luovutus  kaupunginjohtajalle 18.9. – Lue tästä katsaus ja kuinka voit vaikuttaa. 

6.4.2020 | ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS KESKI-SUOMI

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta/Salola Wind Park

 

18.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Vespuolen Salolan tuulivoima-puisto -hankkeesta

 

11.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

Lausunto Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hankkeesta

 

6.2.2020 | JOUTSAN KUNTA

Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta

4.2.2020 | LUHANGAN KUNTA

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntöön

 

AIHEESTA MUUALLA / FACEBOOK

AIHEESTA MUUALLA / TWITTER