Vastatuuleen.fi -sivusto on tietopaketti ja keskustelun herättäjä Jyväskylän Vespuolelle suunnitteilla olevasta tuuliteollisuusalueesta – kansalaisen näkökulmasta.

 

Salola Wind Park Oy projektiyhtiön suunnitelmana on rakentaa 8-10 maailman suurimpiin lukeutuvaa tuulivoimalaa, jotka ulottuisivat lähes 400 metriä Päijänteen yläpuolelle.  Voimalaitosten ympäristövaikutukset ulottuisivat kymmenien kilometrien säteelle.

 

Vespuolella-kansanliike on syntynyt, koska yhä kasvava joukko ihmisiä ymmärtää Jyväskylän Vespuolen olevan sijainniltaan täysin väärä paikka tuulivoimaloille.

TUTUSTU HANKKEESEEN JA ALLEKIRJOITA ADRESSI

Vaadimme edelleen, että Jyväskylän kaupunki ei kaavoita Salola Wind Park -tuuliteollisuusaluetta Jyväskylän Vespuolelle. Adressin on toistaiseksi allekirjoittanut yli 2400 kansalaista. Vaadimme, ettei kyseiselle alueelle rakenneta tuulivoimaloita. Allekirjoituksesi on tärkeä, tutustu ja allekirjoita - se käy nopeasti, vahvistus toimii sähköpostilla. Kolmannen kerran adressin väliraportti luovutetaan kaupungin viranhaltijoille ja  päättäjille lähiaikoina. Adressien keruu jatkuu, kunnes hankevalmistelu lopetetaan.

VÄÄRÄ PAIKKA TUULIVOIMALLE

Katso tästä adressin ensimmäinen väliraportin luovutus  kaupunginjohtajalle 18.9. - ajankohtaiskatsaus kirjallisena.

kutsukuva.jpg

6.4.2020 | ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS KESKI-SUOMI

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta/Salola Wind Park

 

18.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Vespuolen Salolan tuulivoima-puisto -hankkeesta

 

11.2.2020 | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

Lausunto Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hankkeesta

 

6.2.2020 | JOUTSAN KUNTA

Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta

4.2.2020 | LUHANGAN KUNTA

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntöön

 

AIHEESTA MUUALLA / FACEBOOK

AIHEESTA MUUALLA / TWITTER